INZICHT, STURING EN VERANTWOORDING

Als zorgprofessional dient u regelmatig verantwoording af te leggen aan externe partijen. Deze verantwoording bestaat uit informatie over bijvoorbeeld de door uw organisatie geleverde productie of de geleverde productie per afdeling.
Onze specialisten kunnen alle soorten dashboards voor u ontwikkelen, zodat u de overzichten die voor uw organisatie waardevol zijn altijd inzichtelijk heeft. Dit maakt Collabris een applicatie die u inzicht geeft in uw zorgadministratieve proces én een systeem waarmee u sturing geeft aan uw financiële processen.
NEEM CONTACT MET ONS OP

INKOOPCONTRACTEN

Een van de bijzondere elementen aan onze declaratiesoftware is dat deze een aparte module bevat waarin u alle afspraken vastlegt die u maakt met uw debiteuren.
Denk hierbij aan afspraken met bijvoorbeeld zorgkantoren of gemeenten over tarieven die u mag hanteren, producten die u mag gebruiken, of u per vier weken of per maand declareert of factureert, of andere specifieke afspraken. In de module inkoopcontracten in Collabris legt u al deze afspraken vast en is de basis voor een eenvoudige en complete zorgadministratie gelegd.
NEEM CONTACT MET ONS OP

WORKFLOW

Uw administratieve processen zijn complex en foutgevoelig. Om vergaande robotisering toe te passen ontwikkelen wij een workflow module die ervoor zorgt dat de processen in uw organisatie meer geautomatiseerd plaatsvinden en beter afgestemd zijn op uw specifieke zorgproces.
Met de workflow module stelt u zelf de processen in die voor uw organisatie gemakkelijk of noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld: voor cliënten die binnenkomen vanuit een bepaalde regio moet altijd automatisch een traject worden aangemaakt. Of: wanneer een bepaald bedrag bereikt is, moet automatisch een declaratie worden verstuurd. Alles is mogelijk, wat ervoor zorgt dat u uw eigen zorgproces kunt automatiseren.
Onze workflow module is momenteel nog volop in ontwikkeling.
NEEM CONTACT MET ONS OP

KOPPELVLAK

Ons universele koppelvlak noemen wij ook wel een stukje intelligentie waarmee u meerdere systemen kunt koppelen met Collabris, bijvoorbeeld uw eigen ECD.
Het koppelvlak zet de geleverde zorg uit dit ECD om naar declarabele productie. Intelligente technieken zorgen ervoor dat de ingevoerde zorguren gecontroleerd worden en dat missende cliënten, trajecten of berichten automatisch aangemaakt worden. De uren, geregistreerd in een ander systeem, worden automatisch in Collabris getoond.
Ons koppelvlak is momenteel nog volop in ontwikkeling.
NEEM CONTACT MET ONS OP

DECLAREREN

De declaratiemodule in Collabris is de plek waar uw geleverde zorguren omgezet worden in declaraties. Declaraties kunt u aanleveren voor alle financieringsvormen, denk aan Jw, Wmo, Wlz, Zvw, FZ en DBC.
De zorguren registreert u snel en gemakkelijk in ons gebruiksvriendelijke ECD Carefriend, dat direct te koppelen is met Collabris. Gebruikt u een ander ECD?
Dan importeert u de gemaakte zorguren in Collabris via de importeerfunctie.
In de declaratiemodule maakt u met een paar muisklikken een nieuwe declaratie aan. Vervolgens zet Collabris op basis van de door u geregistreerde uren automatisch een declaratiebericht klaar in de berichtenmodule.
Het geautomatiseerde declaratieproces bespaart de financiële afdelingen binnen uw organisatie een hoop waardevolle tijd.
NEEM CONTACT MET ONS OP

FACTUREREN EN KOPPELING BOEKHOUDING

Soms is het nodig om, in plaats van of ter aanvulling op een declaratie, een factuur aan te leveren.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u declareert voor Pgb-trajecten. Vanuit de facturatiemodule zijn facturen direct te versturen of af te drukken. Daarnaast is het mogelijk om uiteenlopende overzichten te genereren van bijvoorbeeld betaalde en openstaande facturen.
NEEM CONTACT MET ONS OP

BERICHTEN

In onze berichtenmodule vindt de gehele berichtenlogistiek plaats tussen ketenpartners via VECOZO.
Collabris is koploper in het geautomatiseerd laten plaatsvinden van deze berichtenlogistiek. Met de geautomatiseerde module kunt u berichten gemakkelijk verwerken en verzenden.
NEEM CONTACT MET ONS OP