CONSULTANCY DIENSTEN

Bij Qurentis Software hebben wij verschillende specialisten in dienst die alles weten over de zorgadministratie. Door hun inhoudelijke kennis van de zorg kunnen zij u gerichter ondersteunen en adviseren.

Wij zijn namelijk van mening dat goede ondersteuning essentieel is wanneer u gaat werken met een nieuwe softwareoplossing. Onze eigen consultancy-afdeling kijkt graag samen met u naar een oplossing die beste aansluit bij uw specifieke zorgproces.

NEEM CONTACT MET ONS OP

DASHBOARDS (BI)

Het genereren van veel data en informatie in de systemen binnen uw organisatie kan ervoor zorgen dat u het overzicht verliest.

Onze Dashboards-module is de business intelligence tool die u het overzicht in de bedrijfsprocessen van uw organisatie teruggeeft, wat essentieel is voor een goede bedrijfsvoering.
Door gebruik te maken van de Dashboards-module in Collabris verkrijgt u managementinformatie zoals overzichten van het declaratie- of productieproces van uw organisatie, of informatie als: hoeveel productie heeft een bepaalde regio geleverd in een bepaalde periode? Of genereer actielijsten en taken voor uw medewerkers zodat hun werkproces nog gemakkelijker wordt. Alles is mogelijk!

De dashboards zijn een standaard onderdeel van het Collabris softwarepakket. In deze standaardvariant heeft u de beschikking tot een aantal standaardoverzichten. Voor meer en uitgebreidere overzichten ontwikkelen wij graag een maatwerk dashboard voor u.

NEEM CONTACT MET ONS OP

DOCUMENTMANAGEMENTSYSTEEM (DMS)

Ons documentmanagementsysteem is een compleet beveiligde omgeving die uw organisatie de mogelijkheid geeft om documenten aan te maken, op te slaan en te beheren.

Het documentmanagementsysteem bevat een duidelijke mappenstructuur, vergelijkbaar met de mappenstructuur op uw eigen computer.
Gebruik het documentmanagementsysteem in combinatie met Collabris om bijvoorbeeld documenten met privacygevoelige (cliënt)informatie op te slaan.

NEEM CONTACT MET ONS OP

PERSONEELSADMINISTRATIE (HRM)

De complete HRM-activiteiten van uw organisatie brengt u onder in onze module Personeelsadministratie.

Op de eigen medewerkerskaart zien uw medewerkers al hun contractgegevens, zoals het soort contract of het saldo van de verlofuren.
Privacygevoelige personeelsdocumenten als een kopie van de arbeidsovereenkomst of een Verklaring Omtrent Gedrag slaat u veilig op binnen de beveiligde personeelsadministratie.

Voor een nog completere HRM-oplossing combineert u ons personeelsadministratiesysteem met de module urenregistratie. Met deze module kunnen medewerkers de uren zelf in de urenregistratie registreren, waarna u deze controleert en accordeert in de personeelsadministratie.

NEEM CONTACT MET ONS OP

URENREGISTRATIE (HRM)

Voor een efficiënte bedrijfsvoering is inzicht in de gewerkte uren van medewerkers van groot belang. Door uw HRM-oplossing aan te vullen met onze urenregistratie zorgt u voor meer helderheid in uw personeelsadministratie.

Medewerkers van uw organisatie registreren hun uren op urenbriefjes binnen de module urenregistratie. In combinatie met Collabris kunnen medewerkers de directe uren op productcodes boeken die bij een bepaald zorgproduct horen. Voor indirecte uren die bijvoorbeeld besteed zijn aan opleiding of training, kunt u gemakkelijk zelf uurcodes aanmaken.
De uren van medewerkers worden direct omgezet in productie die u vervolgens met enkele muisklikken omzet in een declaratiebericht.

In de declaratiemodule maakt u met een paar muisklikken een nieuwe declaratie aan op basis van de door u geregistreerde uren en zorgt Collabris ervoor dat er automatisch een declaratiebericht klaar wordt gezet in de berichtenmodule. Hierdoor bespaart het geautomatiseerde declaratieproces de financiële afdelingen binnen uw organisatie een hoop waardevolle tijd.

NEEM CONTACT MET ONS OP

RELATIEBEHEER (CRM)

Voor uw organisatie is een goede relatie met klanten, leveranciers en partners van levensbelang. Een compleet en gebruiksvriendelijk CRM-systeem ondersteunt u in het onderhouden van al uw contacten.

Binnen de module relatiebeheer legt u al deze contacten gemakkelijk vast. Door documenten of memo’s aan uw relaties toe te voegen maakt u afspraken en andere contactmomenten compleet en inzichtelijk.
De relatiebeheer functionaliteit gebruikt u zowel intern als extern. Leg verschillende locaties vast in uw interne relatiebeheer en koppel contactpersonen aan uw cliënten binnen het externe relatiebeheer.

NEEM CONTACT MET ONS OP

OUTCOME

We zien behoeften in de markt om vragenlijsten uit te kunnen zetten voor managementinformatie, zoals tevredenheidsmetingen over de geleverde zorg aan de cliënt. Daarnaast zijn zorgverleners verplicht om indicatoren aan te leveren aan ketenpartners zoals gemeenten of het CBS.

Onze Outcome is een dienstverlening die u geheel ontzorgt ten aanzien van resultaatmetingen. De Outcome is bedoeld om zowel standaardvragenlijsten als vragenlijsten die geheel (of gedeeltelijk) op maat zijn gemaakt, af te nemen of voor te leggen bij cliënten, medewerkers, of andere relaties.

Gecombineerd met data die al in Carefriend of Collabris zit, leidt de Outcome tot overzichtelijke tabellen die u daarna naar gemeenten of partners kunt sturen of die u intern kunt gebruiken. Voorbeelden van mogelijke vragenlijsten in de zorgsector zijn de landelijke basisset voor de Jeugdwet of de zelfredzaamheidsmatrix voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar ook licentiegebonden vragenlijsten, zoals de SDQ, kunnen wij inbouwen. Vrijwel alles is mogelijk en geheel op maat te maken.

NEEM CONTACT MET ONS OP